Datum objave: 26.09.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Katedri za kirurgijo za nedoločen čas s krajšim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor medicine
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Kirurgija
  • Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:

8 dni, od 26.9.2011 do 4.10.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnik Katedre za kirurgijo prof. dr. Vladimir Smrkolj
Telefonska številka: 01 522 2525