Datum objave: 04.10.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT / ASISTENT Z DOKTORATOM  IX. (m/ž) za področje geologija  
šifra del. mesta: D010001
tarifni razred: IX
za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):   doktorat znanosti naravoslovne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje geologija
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • znanstvenoraziskovalno delo na področju mineralogije
 • petrologije, mineralnih surovin
 • geokemije okoljske geokemije in izotopske geokemije
 • uporaba računalniških orodij
 • program Work bench, RTG, geokemična analitika

3.Delovne izkušnje: /

4.Poskusno delo: /

5. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu, nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

6.Rok za prijavo:

5 dni, do 9.10.2011

7.Kontaktna oseba na članici:

Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39