Datum objave: 07.10.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Inštitutu za patološko fiziologijo s polnim delovnim časom za nedoločen čas.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine oz. dentalne medicine .
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Patološke fiziologije.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:

8 dni, od 7.10.2011 do 15.10.2011
 
5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: predstojnik Inštituta za patološko fiziologijo prof. dr. Janez Sketelj
Telefon: 01 543 7020