Datum objave: 10.10.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT M/Ž, za področje MEHANIKE IN HIDROMEHANIKE, šifra DM D010001

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • magisterij znanosti ali doktorat znanosti s področja mehanike fizike ali druge tehnične smeri
 • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Mehanike, Fizike, ali sorodno področje
 • zaposlitev za določen čas do 30.9.2012, za polni delovni čas
 • tekoče znanje angleškega jezika
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

3.Kratek opis dela in nalog:

 • priprava in vodenje teoretskih
 • praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Rok za prijavo:

15 dni do vključno 24.10.2011

5.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

6.Kontaktna oseba na članici:

Zmaga Uršič, univ.dipl. org. dela
tel. 05 67 67 221
E- mail: