Datum objave: 13.10.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT Z DOKTORATOM  - H019001  (M/Ž)
za določen čas s polnim   delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • eno leto delovnih izkušenj

3.Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4.Rok za prijavo:

5 dni  od 13. 10.  2011 do 17. 10. 2011.

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301
Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.