Datum objave: 19.10.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 v referatu za študijske zadeve, s polnim delovnim časom, za  določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • VII/2. stopnja izobrazbe organizacijske ali družboslovne smeri,
 • najmanj eno leto delovnih izkušenj s področja študijskih ali organizacijskih zadev na visokošolskih zavodih,
 • znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • poskusno delo 3 mesece

3.Kratek opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • preverjanje  izpolnjevanja pogojev za vpis v  višji letnik oz. ponovni vpis
 • sodelovanje pri izdelava napovedi študijskih programov, seznama predavanj, urnikov in oblikovanje drugih gradiv za študente za dodiplomski študij
 • spremljanje študijskega uspeha, analize in pisanje poročil, posredovanje podatkov in vodenje statistik za potrebe fakultete, UL in zunanjih institucij

4.Rok za prijavo:

do 31.10.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: