Datum objave: 25.10.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo

1.Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj za področje fizikalne kemije na katedri za fizikalno kemijo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.


2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti
 • veljavni naziv docent
 • izredni profesor
 • redni profesor za področje fizikalne kemije
 • pridobljen na Univerzi v Ljubljani
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • aktivno znanje slovenskega jezika


3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta
 • predavanja študentom in vodenje seminarjev na dodiplomskem študiju
 • individualno delo s študenti  kot so konzultacije, tutorstvo, govorilne ure ipd.
 • preizkušanje znanja študentov kot so izpiti, kolokviji, seminarske naloge, zagovori ipd.
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi doktorskih, magistrskih, diplomskih in drugih del
 • znanstveno raziskovalno delo

4.Rok za prijavo:

od  25. 10. 2011   do 24. 1. 2012

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: dekan prof. dr. Anton Meden
Telefonska številka: 2419-102
E-mail: