Datum objave: 30.11.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

 

Članica:

FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2

 

1.     Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT ZA PODROČJE PEDAGOŠKE METODOLOGIJE

Za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

 

2.     Pogoji za opravljanje dela:

Doktorat znanosti s področja pedagogike.

Izvolitev v naziv docenta za področje pedagoške metodologije.

 

3.     Kratek opis del in nalog:

-          skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov,

-          skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta,

-          izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih - specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konzultacije, govorilne ure,ipd.),

-          vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,

-          skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,

-          znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

 

4.     Rok za prijavo:

8 dni, do vključno 07.12.2007

 

5.     Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc

Telefonska številka: 01 / 241 1028

E-mail: