Datum objave: 24.11.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101

1.Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ –DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR  za področje PEDOLOGIJA (M/Ž)
Delovno mesto je za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti  s področja agronomije
  • izvolitev v naziv visokošolski učitelj za področje Pedologija
  • znanje slovenskega jezika

3.Kratek opis dela in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4.Rok za prijavo:  90 dni od objave

5.Pričetek dela : 01.03.2012

6.Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

7.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Tea Kuzman
Telefonska številka: 01 /320 31 01