Datum objave: 29.11.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Delovno mesto je razpisano za nedoločen čas, s krajšim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine
 • doktorat znanosti
 • veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Mikrobiologija in imunologija
 • opravljena strokovna specializacija
 • kandidat bo hkrati sklepal z UL MF Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo  tudi delovno razmerje v okviru strokovno zdravstvene dejavnosti
 • znanje slovenščine
 • kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo
 • vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana

3.Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

4. Predviden začetek dela:

1.3.2012

5.Rok za prijavo:

90 dni, od 29. 11. 2011 do 27. 02. 2012

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnik  Katedre za mikrobiologijo in imunologijo prof. dr. Vladimir Kotnik
Telefonska številka: 01/543 7408