Datum objave: 02.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Katedri za otroško in preventivno zobozdravstvo
Delovno mesto je za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor dentalne medicine
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Otroško in preventivno zobozdravstvo
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:

8 dni, od 2. 12. 2011  do 10. 12. 2011.

5.Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mirjam Trček, univ. dipl. prav.
Telefon: 01 543 7722
Elektronski naslov: