Datum objave: 02.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

1.Razpisani 2 (dve) delovni mesti:

D010001- Asistent VII/2-3/asistent za področje matematike
Delovno mesto je za določen čas.
Krajši delovni čas 20 ur/tedensko od (01.04.2012 do 30.09.2012).

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • univerzitetni diplomirani matematik (VII/2)
 • veljaven habilitacijski naziv s področja matematike
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Datum objave: 2. 12. 2011.

5.Rok za prijavo: do 7. 12. 2011.

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: