Datum objave: 06.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Asistent za področje babištva – babiške nege (šifra DM D010001)
Delovno mesto razpisujemo za določen čas enega leta, s polnim delovnih časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba - 7. raven izobrazbe
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje babištva – babiške nege
 • Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Datum pričetka dela:

od 5. 4. 2012

5.Rok za prijavo:

15 dni (od 6. 12. 2011 do 21. 12. 2011)

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ema Rebernik
Telefonska številka:01/ 300 -11-25
E-mail: