Datum objave: 07.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto: 

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – za pravne zadeve
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017104
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
 • najmanj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • poznavanje predpisov področja
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3.Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4.Podrobnejši opis:

 • v skladu s pravili stroke opravlja strokovno delo v pravni službi,
 • sodeluje pri pripravljanju splošnih in posamičnih aktov univerze,
 • sodeluje pri izvajanju postopkov javnega naročanja za univerzo,
 • s pravnega stališča spremlja in sodeluje pri usmerjanju postopkov s področja intelektualne lastnine,
 • pripravlja gradiva za seje komisij in delovnih teles Senata UL po navodilih nadrejenega,
 • sodeluje pri pripravi predlogov sklepov za sprejem na organih in delovnih telesih organov UL,
 • opravlja druga strokovna dela za organe univerze,
 • sodeluje pri pripravi odgovorov na portalu za vprašanja študentov ter skrbi za ažurno odgovarjanje,
 • opravlja druge nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega

5.Rok za prijavo:

7.12.2011  –  12.12.2011

6.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

7.Kontaktna oseba:

Kadrovska služba rektorata; Renata Bogataj Špenko
telefonska številka: 01 / 24 18 596