Datum objave: 09.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ na Katedri za plavanje, vodne aktivnosti v naravi in vodne športe, Šifra  DM:D019001
Čas trajanja: nedoločen čas
Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas (40 ur tedensko). 

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti 
 • veljavni izvolitveni naziv docent ali izredni profesor ali redni profesor za  habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • aktivno znanje slovenskega jezika

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov predmeta
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

90 dni, do 8.3.2012

5.Predviden začetek dela:

od 1.4.2012

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Branko Škof
Telefonska številka: 01 520 77 10
E-mail: