Datum objave: 12.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje Elektrotehnika (M/Ž)
za predmete: Analogna elektronska vezja, Linearna elektronika in Procesorski sistemi v telekomunikacijah
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Začetek dela:1.1.2012

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktor znanosti, 
 • izvolitev v naziv docent/izredni profesor/redni profesor za področje Elektrotehnika,
 • znanje slovenskega in angleškega  jezika,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih  strokovnih izobraževalnih programov
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom
 • dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)

4.Rok za prijavo:

8 dni od 12.12.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail:  vera.wabra fe.uni-lj.si