Datum objave: 12.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA


1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT na Katedri za civilno in gospodarsko pravo,
Šifra DM: D019001
Delovno mesto je za nedoločen čas (40 ur na teden).
Predviden začetek dela:  03/2012


2. Pogoji za opravljanje dela:  

 • doktorat znanosti 
 • veljavni izvolitveni naziv docent za področje civilnega in gospodarskega prava
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • retorične sposobnosti
 • aktivno znanje slovenskega jezika

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke
 • predavanja študentom
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov predmeta
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

do 16.12.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Dekanat
Telefonska številka:  01 42 03 113
E-mail: