Datum objave: 13.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje poslovne podjetništva (M/Ž) v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor (1 delovno mesto)
Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 1. 3. 2012 za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja ekonomije ali poslovnih ved
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje podjetništva
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • znanje slovenskega jezika

3.Kratek opis dela in nalog v skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti

4.Začetek delovnega razmerja: 1. 3. 2012

5.Rok za prijavo:

90 dni od dneva objave oz. do 13. 2. 2012

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tamara Kaše
Telefonska številka:01 5892 437
E-mail: