Datum objave: 16.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:
 
ASISTENT  za področje  EKOLOGIJA  (M/Ž)
Delovno razmerje je  za določen čas, s polnim delovnim časom - nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba – biološka smer
  • veljavni naziv asistent za področje Ekologija

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

5 dni -  od 16. 12. 2011 do vključno 20. 12. 2011.

5. Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija  Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301