Datum objave: 20.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž 
Šifra delovnega mesta: D019001
Tarifni razred: IX
Šifra naziva: 3
Naziv: Docent 
Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba:  dr. farmacije (8. raven izobrazbe)
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje biofarmacije in farmakokinetike
 • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke
 • koordinacija dela ter nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov
 • mentorstva
 • znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke
 • proučevanje in razvijanje konceptov
 • skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov
 • druge naloge

4.Rok za prijavo:

od 20.12.2011 do 31.12.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:Zdenka Gantar
Telefonska številka: 4769-505
E-mail: