Datum objave: 20.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI  UČITELJ – M/Ž
Šifra delovnega mesta:D019001
Tarifni razred:IX
Šifra naziva: 3
Naziv: Docent
Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas,  s polnim delovnim časom. 

2.Pogoji za opravljanje dela 

 • zahtevana izobrazba:  dr. farmacije (8. raven izobrazbe)
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za področje farmacevtske tehnologije,
 • funkcionalna znanja in ostale zahteve: retorične sposobnosti,
 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • 3.Kratek opis dela in nalog:
 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke
 • koordinacija dela ter nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog ter preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov
 • mentorstva,  znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke
 • proučevanje in razvijanje konceptov
 • skrb za varno in zdravo delo ostalih delavcev ter študentov
 • druge naloge

4.Rok za prijavo:

od 20.12.2011 do 31.1.2012

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:Zdenka Gantar
Telefonska številka:4769-505
E-mail:zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si