Datum objave: 20.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT ZA PODROČJE KRAJINSKO OBLIKOVANJE  (M/Ž)
Delovno razmerje se sklepa za določen čas  s polnim delovnim časom (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu).

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetna izobrazba – kraj. arhitektura
  • izvolitev v naziv asistent za področje Krajinsko oblikovanje

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
  • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

 od 20. 12. 2011  do vključno 24. 12. 2011.

5.Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Tomaž Podboj
Telefonska številka: 01 320 3060