Datum objave: 22.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana 

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT Z DOKTORATOM (H0190001 IX) (M/Ž)
za določen čas od 01.01.2012 do 31.12.2013 oziroma za čas trajanj projekta, s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat biotehniških znanosti
 • inovativnost
 • sposobnost za timsko delo
 • komunikativnost
 • organizacijske sposobnosti

3.Kratek opis dela in nalog:

 • delo na projektu in kompetenčnem centru
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4.Rok za prijavo:

6 dni   od 22.12.2011 do vključno 27.12.2011

5.Datum začetka zaposlitve 01.01.2012

6.Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.

7.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: mag. Selma Uršula MUHAR
Telefonska številka: 01/320 3701