Datum objave: 23.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za elektrotehniko,Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Asistent za področje Elektrotehnika (M/Ž)
Delovno razmerje se sklepa za določen čas dveh let in s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • univ. dipl. inž. el. ali mag. znanosti ali doktorat znanosti s področja elektrotehnike
 • veljaven izvolitveni naziv asistent za habilitacijsko področje Elektrotehnika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • uporaba računalniških orodij

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu  
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

5 dni, do 28.12.2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: