Datum objave: 23.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT / ASISTENT – 2 delovni mesti
določen čas, 9 mesecev (krajši delovni čas – 50%, oz. 20 ur / teden)
nastop dela: 1. 1. 2012

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • univerzitetna diploma s področja družbenih ved – politologija
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent za področje politologija,  izdana na Univerzi v Ljubljani

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in  raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

23. 12. 2011 do 30. 12. 2011

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: