Datum objave: 23.12.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

visokošolski učitelj/docent

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv docent  za področje komunikologije, izdana na Univerzi v Ljubljani
 • zahteva se znanje in bibliografija s področja fotografije, vizualne kulture ter medijskih in novinarskih študij
 • polni delovni čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

3.Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.)
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Datum nastopa dela:

predvidoma aprila 2012

5.Rok za prijavo:

23. 12. 2011 do 22. 3. 2011

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: