Datum objave: 03.01.2011

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) bibliotekar/bibliotekarka
Šifra DM: J017104
šifra naziva: 0
tarifni razred:  VII/2-III
Delovno mesto je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom od 1. 2. 2012

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani bibliotekar/bibliotekarka ali univerzitetni diplomirani pedagog/pedagoginja
 • zaželen strokovni izpit iz bibliotekarstva
 • poznavanje dela in izkušnje z modulom COBISS/Izposoja
 • izkazane delovne izkušnje z organizacijo izobraževanj in izvedbo predavanj
 • izkušnje pri uporabi elektronskih informacijskih virov v knjižnici
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • sposobnost za timsko delo
 • samoiniciativnost, kreativnost, dinamičnost, zanesljivost
 • odgovornost pri prevzemanju nalog in vestnost pri delu
 • delovne izkušnje: 2 leti
 • poskusno delo: 3 mesece
 • urnik dela: izmenski

3.Kratek opis del in nalog:

 • organiziranje in izvedba izobraževalne dejavnosti knjižnice
 • sodelovanje pri vzpostavitvi  e-izobraževanja za uporabnike
 • promocija informacijskih virov knjižnice
 • promocija informacijske pismenosti
 • posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
 • referenčno delo za posamezna strokovna področja
 • delo s programsko opremo COBISS3/Prevzemanje zapisov in zaloga
 • sodelovanje pri projektih
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje knjižnice, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

10 dni od datuma objave

5.Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov .

6.Kontaktna oseba na članici:

mag. Andreja Šeškar Kastelic,
Tel.: +386 1 589 23 05,
e-mail;