Datum objave: 13.01.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Visokošolsku učitelj na Katedri za interno medicino
Delovno mesto je za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom. 

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat  znanosti
 • veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Interna medicina
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas v UKC Ljubljana oziroma v drugem učnem zavodu UL MF.
 • znanje slovenščine
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

4.Začetek dela:

Predvidoma 1.5.2012

5.Rok za prijavo:

90 dni, od 13.1.2012 do 12. 4. 2012

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Predstojnik Katedre za interno medicino; prof. dr. Pavel Poredoš
Telefonska številka: 01 522 3466