Datum objave: 13.01.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA za področje Konstrukcijske in razvojne tehnike.
Čas trajanja: določen čas, 1 leto in polni delovni čas

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • univerzitetni diplomirani inženir strojništva ali magister znanosti ali doktorat znanosti s področja strojništva, veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijsko področje
  • Konstrukcijske in razvojne tehnike.
  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
  • uporaba računalniških orodij

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:

8 dni, do 21.01.2012

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Lojzka Baranašič
Telefonska številka: 01 4771 140
E-mail: