Datum objave: 16.01.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj XI-2/izredni profesor (za področje fizike)
Delovno mesto je za določen čas s krajšim delovnim časom 8 ur/tedensko (20%), od 01.05.2012 do 30.06.2012.


2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja fizike
 • veljavni habilitacijski naziv izrednega profesorja za področje fizike (geofizika, seizmologija)
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev


3.Opis delovnega mesta:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.),
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Rok za prijavo:

15 dni, od 16.1.2012 do 31. 1. 2012.

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek:  Vidka Mužar
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: