Datum objave: 31.01.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA PSIHIATRIJO
Delovno razmerj je za nedoločen čas, z nepolnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

doktorat  znanosti

  • veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Psihiatrija
  • hkrati zaposlitev tudi v  javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF
  • znanje slovenščine
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis del in nalog:

  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevamo
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

4.Začetek dela:

Predvidoma 1.6.2012

5. Rok za prijavo:

90 dni, od 31.1.2012 do 30.4.2012

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. dr. Martina Žmuc Tomori, v.d. predstojnice Katedre za psihiatrijo
Telefonska številka: 01 540 2278