Datum objave: 07.12.2007

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 

Članica:

Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

 

1. Razpisano delovno mesto:

Asistent za področje Ambulantne klinike

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

Univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, doktorat

Izvolitev v naziv asistenta za področje Ambulantna klinika

Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)

Uporaba računalniških orodij.

Trajanje zaposlitve za nedoločen čas in poln delovni čas.

IX. tarifni razred

 

3.    Kratek opis dela in nalog:

-         vodenje teoretičnih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

-         sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

-         sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

-         nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

-         sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

-         skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,

-         skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepov,

-         stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

-         opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4.    Rok za prijavo:

8 dni

 

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marta Pirc Turšič

Telefonska številka: 01 / 4779 390

E-mail: