Datum objave: 07.02.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Katedri za slikovno diagnostiko
Delovni razmerje je za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • zahtevana izobrazba: doktor medicine
  • veljaven habilitacijski naziv: za habilitacijsko področje Slikovna diagnostika oz. Radiologija ali
  • veljaven habilitacijski naziv: za habilitacijsko  področje Interna medicina, s tem da ima specializacijo iz nuklearne medicine ali
  • veljaven habilitacijski naziv:za habilitacijsko področje Onkologija oz. Onkologija in radioterapija, s tem da ima specializacijo iz radiologije
  • Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem javnem zdravstvenem zavodu, ki je učni zavod UL MF.


3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:

8 dni, od  7.2.2012 do 15. 2. 2012

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: izr. prof. dr. Sergej Hojker, dr. med.
Telefon: 01 522 3473
Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.