Datum objave: 10.02.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Katedri za stomatološko protetiko
Delovno mesto je za določen čas - eno leto.
delovni čas: polni delovni čas

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • zahtevana izobrazba: doktor dentalne medicine
  • veljaven pedagoški naziv za področje Stomatološka protetika
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:

5 dni, od 10.2.2012 do 15.2.2012
 
5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: doc. dr. Peter Jevnikar, dr. dent. med.
Telefon: 01 522 4276