Datum objave: 21.02.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT/-KA na Katedri za pediatrijo za nedoločen čas z nepolnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor medicine.
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Pediatrija.
  • Zaposlitev za nepolni delovni čas na UKC Ljubljana oz. v drugem učnem zavodu UL MF.
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.Rok za prijavo:

8 dni, od 21. 2. 2012 do 29. 2. 2012

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: prof. dr. Ciril Kržišnik
Telefon: 01 522 9226