Datum objave: 20.02.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica:  Univerza v Ljubljani,
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE,  
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  RAZISKOVALEC, H017004:  (m/ž)

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Univerzitetni diplomirani kulturolog oz. magister kulturologije (2. bolonjska stopnja),
 • aktivno znanje slovenskega jezika,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • zaželeno je, da kandidat  aktivno obvlada še katerega od tujih jezikov,
 • obvladanje orodij Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint, Access),
 • zaželjene izkušnje v tujini in s timskim delom.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • Znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • zbiranje podatkov, pripravljanje zapisov zbranih kvalitativnih podatkov, kodiranje in vnos podatkov v podatkovne baze, pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspetriz
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum nastopa dela: predvidoma v mesecu marcu 2012

5. Delovni čas, trajanje zaposlitve: polni delovni čas, zaposlitev za določen čas do 30. 6. 2013

6. Rok za prijavo: 20. 2. 2012 do 24. 2. 2012

7. Način prijave: Kandidati vlogo posredujejo po pošti ali preko elektronske pošte. Vloga mora nujo vsebovati prošnjo, življenjepis in dokazilo o izobrazbi

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139, E-mail: