Datum objave: 21.02.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

ČLANICA: EKONOMSKA FAKULTETA

1. RAZPISANO DELOVNO MESTO:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ za področje trženja (M/Ž) v nazivu docent, izredni profesor ali redni profesor (1 delovno mesto)

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi s 1. 3. 2012 za določen čas do 31. 8. 2013 s polnim delovnim časom.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA:

 • doktorat znanosti s področja ekonomskih ali poslovnih ved,
 • veljaven habilitacijski naziv docenta, izrednega profesorja ali rednega profesorja za področje trženja,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev,
 • znanje slovenskega jezika.

3. KRATEK OPIS DELA IN NALOG:

V skladu z nacionalnim programom visokega šolstva v okviru rednega dodiplomskega študija:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in drugih preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta, in so nujna za izvajanje pedagoškega procesa na fakulteti.

4. ZAČETEK DELOVNEGA RAZMERJA: 1. 3. 2012

5. ROK ZA PRIJAVO: 8 dni od dneva objave oz. do 29. 2. 2012

6. KONTAKTNA OSEBA NA ČLANICI:
Ime in priimek: Tamara Kaše
Telefonska številka:01 5892 437
E-mail: