Datum objave: 01.03.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA, Aškerčeva 2, Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

Visokošolski učitelj za etnološko muzeologijo in etnološko konservatorstvo
Zaposlitev je za nedoločen čas.
delovni čas: polni delovni čas

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti s področja etnologije
 • veljaven habilitacijski naziv visokošolskega učitelja za etnološko muzeologijo in etnološko konservatorstvo
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • retorične sposobnosti
 • inovativnost
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.Kratek opis del in nalog:

 • skrb za oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih visokošolskih izobraževalnih programov
 • skrb za organiziranje in soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta
 • izvedba predavanj študentom, vodenje seminarjev in druge pedagoške aktivnosti pri predmetih na dodiplomskih študijskih programih ter na podiplomskih-specialističnih študijskih programih in drugih oblikah pedagoškega dela (konsultacije, govorilne ure,ipd.)
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • skrb za usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • znanstveno raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod

4.Rok za prijavo:

30 dni, do vključno 31. 3. 2012

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivanka Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: