Datum objave: 05.03.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111

1.Razpisano delovno mesto:
 
VISOKOŠOLSKI UČITELJ  za področje FIZIČNA ANTROPOLOGIJA   za določen čas  - nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu- s polnim delovnim časom (M/Ž)

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • doktor znanosti  s področja biologije
  • veljavni učiteljski naziv za področje Fizična antropologija
  • znanje slovenskega in angleškega  jezika
  • retorične sposobnosti,inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

3.Kratek opis dela in nalog:


  • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih i  izobraževalnih programov zahtevam
  • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
  • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
  • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
  • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)

4.Rok za prijavo:

od 05. 03. 2012 do 12. 03. 2012.

5.Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter priloženim življenjepisom in bibliografijo sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301
E-mail: