Datum objave: 09.03.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: EKONOMSKA FAKULTETA

1.Razpisano delovno mesto:

ASISTENT (šifra delovnega mesta: D010001)
Delovno mesto se objavlja za zaposlitev s predvidoma 1.4.2012 za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ustrezne smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti ( 3. bolonjske stopnje ) ustrezne smeri

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

Delovno mesto je objavljeno na spletnih straneh Univerze v Ljubljani z dne 9.3.2012 z 5-dnevnim rokom za prijavo.

5.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Barbara Bratina
Telefonska številka: 5892 – 768
E-mail: