Datum objave: 16.03.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:
Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

 • asistent za področje zdravstvene nege (šifra DM D010001)
 • Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnih časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba - 7. raven izobrazbe:
 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje zdravstvene nege
 • Funkcionalna znanja in  ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, zaželene izkušnje pri delu s področja dispanzerske in patronažne zdravstvene nege

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in  drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Datum pričetka dela: 1. 5. 2012

5. Rok za prijavo: 15 dni (od 16.3.2012 do 31.3.2012)

6. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka:01/ 300 -11-25
    E-mail: