Datum objave: 20.03.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 24. 03. 2012)


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Oddelek za biologijo,
Večna pot 111, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT Z DOKTORATOM  - H019001 (M/Ž)
  • za določen čas s krajšim  delovnim časom – 26 ur tedensko


2. Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
  • eno leto delovnih izkušenj


3. Kratek opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala

4. Rok za prijavo: 5 dni od 20.03.2012 do 24.03.2012

Pismene vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva  101, Ljubljana.


5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Marija Potočnik Štupar
Telefonska številka: 01 320 3301