Datum objave: 20.03.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva ulica 6, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/-KA za področje Meroslovje
  • Čas trajanja: določen čas, 2 leti in polni delovni čas


2. Pogoji za opravljanje dela:

univerzitetni diplomirani inženirstrojništva ali magister znanosti ali doktorat znanosti s področja

strojništva, veljavni izvolitveni naziv asistent za habilitacijsko področje Meroslovje.

  • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov),
  • uporaba računalniških orodij.


3. Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke


4. Rok za prijavo: 8 dni, do 28.03.2012


5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Lojzka Baranašič
    Telefonska številka: 01 4771 140
    E-mail: