Datum objave: 23.03.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana


1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT / ASISTENT

določen čas, 6 mesecev ( krajši delovni čas – 50%, oz. 20 ur / teden )

nastop dela: 1. 4. 2012


2. Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • zahtevana izobrazba:   univerzitetni diplomirani novinar ( prejšnja ) oz.  magister novinarskih študij ( 2. bolonjska stopnja )                                                
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent za področje novinarske študije,  izdana na Univerzi v Ljubljani
 • bibliografija na področju novinarskih študij


3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in  raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo: 23. 3. 2012 do 27. 3. 2012


5. Način prijave:   Kandidati vlogo posredujejo po pošti ali preko elektronske  pošte. Vloga mora nujo vsebovati prošnjo,  življenjepis,  
     dokazilo o izobrazbi in odločbo o izvolitvi v naziv


6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: