Datum objave: 27.03.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI,
Kongresni trg 12,
1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III) – za pravne zadeve
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017104
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
 • najmanj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • poznavanje predpisov področja
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • Podrobnejši opis:
 • v skladu s pravili stroke opravlja strokovno delo v pravni službi,
 • sodeluje pri pripravljanju splošnih in posamičnih aktov univerze,
 • sodeluje pri izvajanju postopkov javnega naročanja za univerzo,
 • s pravnega stališča spremlja in sodeluje pri usmerjanju postopkov s področja intelektualne lastnine,
 • pripravlja gradiva za seje komisij in delovnih teles Senata UL po navodilih nadrejenega,
 • sodeluje pri pripravi predlogov sklepov za sprejem na organih in delovnih telesih organov UL,
 • opravlja druga strokovna dela za organe univerze,
 • sodeluje pri pripravi odgovorov na portalu za vprašanja študentov ter skrbi za ažurno odgovarjanje,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

Rok za prijavo:  27.3.2012  –  1.4.2012

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani,
Univerzitetna kadrovska služba,
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna kadrovska služba,
Renata Bogataj Špenko,
telefonska številka: 01 / 24 18 596.