Datum objave: 06.04.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
1000 Ljubljana

1.Razpisano delovno mesto:

 • Asistent  za področje Elektrotehnika (M/Ž) – za izvajanje vaj pri premetih: Polprevodniška  elektronika (UNI, 2. letnik), Optoelektronika (UNI, 3. letnik) in Fotonika (VSP, 3. letnik)
 • Delovno razmerje se sklepa za določen čas dveh let in s polnim delovnim časom

2.Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge 
 • naravoslovne-tehniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovne-tehniške smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovne-tehniške smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovne-tehniške smeri
 • magister znanosti (prejšnja) elektrotehniške oziroma druge naravoslovne-tehniške smeri
 • doktor znanosti (prejšnji) elektrotehniške oziroma druge naravoslovne-tehniške smeri
 • doktor znanosti  (3. Bolonjske stopnje) elektrotehniške oziroma druge naravoslovne-tehniške smeri
 • veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti
 • uporaba računalniških orodij

3.Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,   
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo
 • pedagoškega in raziskovalnega dela, 
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Rok za prijavo:

8 dni, od 6.4.2012 do 14.04.2012

5.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Vera Wabra
Telefonska številka: 4768 427
E-mail: