Datum objave: 06.04.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica: Univerza v Ljubljani Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:   
ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž) na Oddelku za materiale in metalurgijo
Šifra del. mesta: H019001,
Tarifni razred: IX
za določen čas – 12 mesecev (predvidoma od 1.6.2012 do 31.5.2013), z možnostjo podaljšanja do konca projekta 31.12.2013,  s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

2. Pogoji za opravljanje dela: 

1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti  s področja naravoslovja ali tehnike
2. Veljaven habilitacijski naziv:  asistent raziskovalec ali asistent (V kolikor izbrani kandidat/ka nima habilitacije na UL, bo pred nastopom delovnega razmerja vložil/a vlogo za raziskovalno habilitacjio na NTF, in jo pridobil/a do konca poskusnega dela.)
3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika (angleščine), komunikativnost, uporaba računalniških orodij, izkušnje z metodo končnih elementov ali z modeliranjem bioloških tkiv,  najmanj eno znanstveno delo objavljeno v prepoznavni mednarodni publikaciji
4. Delovne izkušnje:   1 leto ustreznih delovnih izkušenj (šteje tudi obdobje izdelave doktorske disertacije)
5. Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:  
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah na področju tehnike (raziskovalni projekt NanoBioTouch, 7. okvirni program EU)
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- strokovno sodelovanje z industrijo
- pripravljanje pisnih poročil, člankov, ekspertiz in elaboratov o raziskavi
- organizacija in udeležba na strokovnih srečanjih
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in
naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in
drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo:  do 1.5.2012

5. Dokumenti in priloge:
Življenjepis, bibliografija, motivacijsko pismo (največ ena stran), poročilo o prejšnjem raziskovalnem delu (največ ena stran), seznam programske opreme, ki jo je kandidat uporabljal v prejšnjem raziskovalnem delu, pismo podpore uveljavljenega akademskega delavca, fotokopija doktorske diplome ali dokument, ki dokazuje, da bo doktorat podeljen pred predvidenim nastopom zaposlitve.

6. Kontaktna oseba na članici:
    Dr. Primož Pirih, tel.: (+386) 01/2000-444, e-mail:
    Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: (+386) 01/200-32-39, e-mail: