Datum objave: 13.04.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
FILOZOFSKA FAKULTETA LJUBLJANA
, Aškerčeva 2


1. Razpisana delovna mesta:

učitelj/učiteljica slovenščine kot drugega ali tujega jezika v študijskem letu 2012/2013 na naslednjih univerzah v tujini:

•na Univerzi v Parizu, INALCO, Francija;

•na Univerzi ULB v Bruslju in univerzi ILV v Louvain-la-Neuvu, Belgija.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranimi kandidati sklenjena za študijsko leto 2012/13 za določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja, za delo s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

-univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oziroma končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
-s potrdilom dokazano produktivno znanje francoskega jezika države gostiteljice oziroma enega od svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi na univerzi države gostiteljice;
-zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot drugega ali tujega jezika;
-zaželene delovne izkušnje s področja organiziranja dodatnih kulturnih dejavnosti;
-poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.


3. Kratek opis del in nalog:

-sooblikovanje in posodabljanje učne vsebine lektorata in prilagajanje zahtevam sooblikovanje in posodabljanje učne vsebine lektorata in prilagajanje zahtevam specifičnim univerzitetnim in visokošolskim programom države gostiteljice,
-učiteljsko delo v skladu s programom države gostiteljice in v skladu z javno veljavnim programom Slovenščine za tujce,
-sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke,
-priprava poročila o delovanju lektorata v preteklem študijskem letu,
-obveščanje STU o prireditvah in dogodkih povezanih z lektoratom,
-spremljanje razvoja stroke in stalno strokovno spopolnjevanje na področju poučevanja slovenščine kot drugega/tujega jezika,
-sodelovanje z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi  RS v državi gostiteljici.

4. Rok za prijavo:
do vključno 21. 4. 2012

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: dr. Mojca Nidorfer Šiškovič
Telefonska številka: 241 86-75