Datum objave: 20.04.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:
Univerza v Ljubljani,
Medicinska  fakulteta,
Vrazov trg 2, Ljubljana


1.Razpisano delovno mesto:

  • ASISTENT/-KA na Katedri za čeljustno in zobno ortopedijo za nedoločen delovni čas,
  • s polnim delovnim časom.

2.Pogoji za opravljanje dela:

  • Zahtevana izobrazba: doktor dentalne medicine
  • Veljaven pedagoški naziv za področje Zobna in čeljustna ortopedija
  • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
  • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3.Kratek opis dela in nalog:

  • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
  • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke

4.  Rok za prijavo:
5 dni, od 20.4.2012 do 25.4.2012

 
5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: izr. prof. dr. Maja Ovsenik, dr. dent. med.
Telefon: 01 522 3726