Datum objave: 19.04.2012

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica:

Medicinska fakulteta,
Vrazov trg 2,
Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:

 • VISOKOŠOLSKI UČITELJ NA KATEDRI ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO
 • za nedoločen čas,
 • z nepolnim delovnim časom 

2 .Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat  znanosti
 • Veljaven učiteljski pedagoški naziv za področje Ginekologija in porodništvo
 • Zaposlitev za nepolni delovni čas v UKC Ljubljana oziroma v drugem učnem zavodu UL MF
 • Znanje slovenščine
 • Kandidati morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo.
 • Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.

3. Kratek opis del in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
 • znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod.

4.Začetek dela:
Predvidoma 1.9.2012


5.Rok za prijavo:
90 dni, od 20.4.2012 do 19. 7. 2012

6.Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Predstojnica Katedre za ginekologijo in porodništvo prof. dr. Ksenija Geršak
Telefonska številka: 01 522 6013